Lostedt Jasmin

Koulutussuunnittelija
Elimäenkatu 17-19, 00510 Helsinki

Toimin koulutussuunnittelijana eurooppalaisessa Make the difference – hankkeessa (2021-2023).
Hankkeessa suunnittelen ja kehitän koulutusta lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön ammattilaisille sekä vapaaehtoisille tukiperheille ja -henkilöille yhdessä paikallisen toimijan Kymsoten kanssa. Koulutuksen avulla pyritään ehkäisemään riippuvuusongelmista kärsivien perheiden lasten hyvinvoinnin vaarantumista mm. lisäämällä ymmärrystä riippuvuuksien vaikutuksesta perheeseen, antamalla työkaluja varhaiseen tunnistamiseen ja lasta suojaavien tekijöiden vahvistamiseen.