Hahmo.

Holmberg Sofia

Asiantuntija
044 491 0215 Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53, 90100 Oulu

Työskentelen asiantuntijana rahapelihaittatyön yksikössä. Työtehtäviini kuuluvat kansainvälisen järjestöverkoston toiminnan koordinointi ja fasilitointi, järjestöyhteistyö ja muut rahapelihaittojen ehkäisyyn liittyvät työt.