Vaikuttamistoiminta

EHYT ry tekee vaikuttamistyötä, koska peli- ja päihdehaitattomampi tulevaisuus vaatii muutoksia toimintatapoihin ja asenteisiin. Vaikutamme kotimaassa ja kansainvälisesti. Tapaamme päättäjiä ja tuotamme materiaaleja päätöksenteon tueksi, osallistumme julkiseen keskusteluun sekä järjestämme vaikuttavia kampanjoita. Vaikutamme myös Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston avulla.

Mies hiihtää niin, että valo hohtaa rinnan korkeudella.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Ehkäisevää päihdetyötä on mahdotonta toteuttaa vaikuttavalla tavalla ilman ympäröivän yhteiskunnan huomioimista. EHYTin toimintaa ohjaa ajatus siitä, että terveys ja hyvinvointi tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa. Vaikuttamistoiminta tarkoittaa päihdepolitiikkaan osallistumista, kansalaisille ja päättäjille päihde- ja peliasioista viestimistä, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista sekä laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa.  Vaikuttamistoiminnan keinoja ovat muun muassa lausunnot ja kuulemiset, viestinnälliset kampanjat, erilaisten verkostojen jäsenyydet, tapaamiset ja konsultaatiot päättäjien ja viranomaisten kanssa sekä linjaukset ja suositukset.

Vaikuttamistyön ytimessä on yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Koordinoimme valtakunnallista Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoa ja teemme alueellista yhteistyötä kuntien ja paikallisten järjestöjen kanssa. Kansallisen toiminnan lisäksi EHYT on vahvistanut yhteistyösuhteita Pohjoismaihin, Baltiaan, Euroopan unioniin ja Maailman terveysjärjestö WHO:hon. Lue lisää EHYTin tekemästä kansainvälisestä yhteistyöstä täällä.  

Ehkäisevä päihdetyö kytkeytyy vahvasti kestävään hyvinvointiin. Työ ei ulotu ainoastaan sosiaali- ja terveysalalle. Alkoholin, huumeiden, nikotiinin ja pelaamisen kielteisistä vaikutuksista aiheutuu haittaa esimerkiksi kansantaloudelle ja työelämälle. Hallinnon alat ylittävällä terveys-, tulo- ja sosiaalipolitiikalla vähennetään eriarvoistumista sekä tuetaan hyvinvointia ja kansantalouden kasvua.

EHYTillä on keskeinen rooli edistää ja vaikuttaa ehkäisevän päihdetyön resursointiin ja huomiointiin kaikessa päätöksenteossa.