Nuoret Pakka-toimijoina

Nuoret Pakka-toimijoina on hanke, joka pureutuu päihteiden sosiaaliseen välittämiseen alaikäisille, sekä nuorten kokemaan turvattomuuden tunteeseen julkisissa tiloissa, joissa esiintyy päihteiden käyttöä.

Neljä nuorta istuu kallioilla ja katsoo kameraan hymyillen.

Nuoret Pakka-toimijoina -hankkeen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin ja nikotiinituotteiden välittämistä alaikäisille, lisätä kriittistä suhtautumista päihteiden välittämiseen sekä kartoittaa ja parantaa nuorten kokemaa turvallisuuden tunnetta julkisissa tiloissa, joissa esiintyy päihteiden käyttöä.

Hankkeessa kehitetään kolme toimintamallia, jotka lisäävät nuorten toimijuutta paikallisessa Pakka-toiminnassa alkoholin ja nikotiinituotteiden sosiaalisen saatavuuden sääntelyssä. Hankkeen kohderyhminä ovat yläkouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret Vaasan, Tampereen ja Eksoten alueilla.

Hankkeen alussa toteutettiin alkuselvitys, jossa kartoitettiin kohderyhmien omia kokemuksia asuinpaikkakuntansa alkoholin ja nikotiinituotteiden käytöstä, välittämisestä, niihin liittyvistä asenteista ja siitä, miten päihteiden käyttö ja välittäminen vaikuttavat nuoren elämään ja turvallisuudentunteeseen omalla paikkakunnalla. Selvitys koostuu teemahaastattelusta ja kvantitatiivisesta kyselystä. Kysely toistetaan hankkeen viimeisen toimintavuoden aikana. Alkuselvitys on luettavissa täällä.

Pakka-toimintamalli on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä, jota toteutetaan paikkakunnalla koko yhteisön voimin. Hanke vahvistaa Pakka-toiminnan sosiaalisen saatavuuden sääntelyn menetelmiä vastuullisen elinkeinon toiminnan tukemisen rinnalla. Helmikuussa 2021 alkanut hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta ja se päättyy lokakuussa 2023.

Pakka-kävely

Turvallisuuskävelyyn pohjautuva Pakka-kävely on suunnattu 7.-luokkalaisille. Pakka-kävelyn tavoitteena on kartoittaa nuorten kokemaa turvallisuuden tunnetta julkisilla paikoilla, joissa esiintyy päihteiden käyttöä ja välittämistä, lisätä nuorten osallisuutta paikallisessa Pakka-toiminnassa sekä parantaa julkisten tilojen turvallisuutta. Huomioimalla Pakka-kävelystä kerätty tieto päätöksenteossa, voidaan lisätä nuorten ympäristön ja palvelujen yhdenvertaisia käyttömahdollisuuksia sekä vähentää turvattomuuden kokemuksia julkisilla paikoilla.

Diilerin jäljillä

Diilerin jäljillä -vertaisvaikuttamismallissa yläkoulun 8.-9. luokilla opiskelevat oppilaat toimivat vertaisvaikuttajina nuoremmilleen.​ Toiminnan tavoitteena on lisätä koulunsa oppilaiden tietoa alkoholin ja nikotiinituotteiden käyttöön ja välittämiseen liittyvistä haitoista. Lisäksi tavoitteena on, että nuoret tiedostavat ja ymmärtävät päihteiden käyttöön ja välitykseen liittyvät haitat, eivätkä halua itse päihteitä välitettävän.

Pakka-tapahtuma

Ammatillisiin oppilaitoksiin suunnatulla, vertaisvaikuttamismalliin pohjautuvalla Pakka-tapahtumalla halutaan vaikuttaa alkoholin ja nikotiinituotteiden välitykseen alaikäisille. Ammattiin opiskelevat, täysi-ikäistyvät nuoret ovat itse tapahtuman suunnittelijoita, toteuttajia ja arvoijia. Tapahtuman tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä välityksen haitoista ja riskeistä, vaikuttaa välittämiseen liittyviin asenteisiin ja vähentää päihteiden välittämistä alaikäisille.

Lisätietoja:

Sari Anjala.

Anjala Sari

Koulutussuunnittelija, Nuoret Pakka -toimijoina ja Nuuska-agentti-malli 040 183 9273
Katso henkilön esittely
Katri Saarela.

Saarela Katri

Projektipäällikkö, nikotiinittomuuden asiantuntija 050 438 4227
Katso henkilön esittely