Nikotiinihanke

Nikotiinihankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää yläkouluikäisten nikotiinituotteiden ja erityisesti nuuskan käyttöä ja välitystä.

oppilaan pöydällä on penaali, josta pilkistää nuuskarasia.
Kuva: Minna Lehtinen / EHYT ry

EHYTin nikotiinihankkeessa (2018-2020) ehkäistään ja vähennetään nikotiinituotteiden käyttöä yläkouluissa. Huomio on erityisesti nuuskankäytön ja sen välityksen ehkäisyssä. Hankkeessa hyödynnetään sosiaalisen markkinoinnin periaatteita, mikä näkyy muun muassa kohderyhmään kuuluvien nuorten osallistamisena ja kohderyhmäymmärryksen hyödyntämisenä toiminnan suunnittelussa. Hanke koostuu nuuskan käytön ehkäisyyn kehitetystä vertaisvaikuttamismallista ja nuorille, heidän vanhemmilleen ja opettajille suunnatusta viestintäkampanjasta. Hankkeessa järjestetään myös koulutusta vanhemmille, opettajille ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille.

Hanke pohjautuu laadulliseen Nuuska ja nuoret -selvitykseen, jossa tarkastellaan, mistä nuorten nuuskan
käytössä ilmiönä on kyse. Selvitys pureutuu siihen, millaisia motiiveja ja merkityksiä nuorilla liittyy nuuskan käyttöön ja millaiset nuoret nuuskaa käyttävät. Selvityksessa tarkastellaan mm. niksi nuoret käyttävät nuuskaa ja miten he sitä saavat. Selvityksestä saatuja tietoja on hyödynnetty hankkeen suunnittelussa.

Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Nuuskan käytön ehkäisyä vertaisvaikuttamisen avulla

Nuuskan käytön ehkäisyyn tähtäävää vertaisvaikuttamismallia suunniteltiin ja pilotoitiin yhdessä yläkoululaisten nuorten kanssa yhteensä kolmessa helsinkiläis- ja torniolaiskoulussa.

Vertaisvaikuttamismallissa vapaaehtoisia 8.-9. -luokkalaisia koulutetaan ohjaamaan nuuskaan liittyvä oppitunti seitsemäsluokkalaisille. Oppitunnilla nuoremmat oppilaat kiertävät kolme työpistettä, joita jokaista ohjaa tukioppilas. Työpisteissä keskustellaan nuorten omalla kielellä nuuskateollisuuden markkinointitaktiikoista, nuuskan ympäristövaikutuksista sekä nuuskaan liittyvästä lainsäädännöstä. Oppitunnin tarkoituksena on lisätä nuorten kriittistä suhtautumista nuuskaa kohtaan ja valmiuksia pohtia nuuskaa laajemmin globaaleista ja yhteiskunnallisista näkökulmista käsin.

Tukioppilaat saavat vertaisvaikuttamisesta palkkioksi sähköisen Open Badge -osaajamerkin, jonka voi liittää esimerkiksi kesätyöhakemukseen.

Nuuskakoukku-viestintäkampanja

Nikotiinihankkeeseen kuuluu myös Nuuskakoukku-viestintäkampanja. Kampanjan viestien suunnitelussa osallistettiin yläkoululaisia Helsingissä ja Torniossa pidetyissä työpajoissa.

Elokuussa 2019 alkanut nuuskaan liittyvä kampanja kohdentaa viestintää yläkouluikäisille nuorille, heidän vanhemmilleen ja yläkoulujen opettajille. Eri kohderyhmiä tavoitellaan eri kanavien ja eri viestien kautta. Aikuisten kohderyhmää tavoitellaan EHYTin Facebook-, Twitter ja YouTube -tilien kautta ja nuorille suuntautuva viestintä toteutetaan EHYTin nuorille suunnattujen BuenoTalk Instagram- ja YouTube-tilien välityksellä.

Kampanjan tarkoituksena on herättää nuorten kriittistä suhtautumista nuuskaa kohtaan ja aktivoida heitä ajattelemaan nuuskaan liittyviä asioita pintaa syvemmältä. Nuorten kampanjassa käsitellään samanlaisia teemoja kuin vertaisvaikuttamismallissa. Nuorten vanhemmille suunnatussa kampanjassa puolestaan pyritään lisäämään vanhempien tietoja nykyisestä nuorten käyttämästä nuuskasta, nuuskakulttuurista, nuuskan käyttöön puuttumisesta ja nuuskaan liiittyvästä lainsäädännöstä.

Opettajille suunnatussa kampanjaosiossa kerrotaan kouluja koskevasta tupakkalaista ja opettajien mahdollisuuksista puuttua koulussa tapahtuvaan nuuskan käyttöön sekä kannustetaan koulujen johtoa laatimaan yhteiset toimintaohjeet nuuskan käyttöön puuttumiseksi. Yhteisten toimintaohjeiden avulla jokainen opettaja tietää, miten puuttua oppilaan nuuskan käyttöön ja kuinka ohjata tätä saamaan apua nuuskan käytön lopettamiseksi.

Sosiaalisessa mediassa pyörivää kampanjaa voi seurata tunnisteella #nuuskakoukku. Viestintäkampanjan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.nuuskakoukku.fi. Verkkosivuilta löytyy kaikki hankkeen aikana tuotettu materiaali.

Oppilaitosten avuksi hankkeessa on teetetty kouluja varten opasteet nuuskan, savukkeiden ja sähkösavukeiden käytön kiellosta. Opasteet on saatavilla ulko- ja sisäkäyttöön ja ne löytyvät suomen- ja ruotsinkielisinä. Vanhempia ja muita nuorten lähiaikuisia varten on saatavilla myös perustietoa sisältävä Nuoret ja nuuska -huoneentaulu. Opasteita ja huoneentauluja voi tilata maksutta Työkalut & Materiaalit -osista.

Lisätietoa

Katri Saarela.

Saarela Katri

Koulutussuunnittelija 050 438 4227
Katso henkilön esittely

Lisätietoa nuuskasta

Nuuska on terveydelle haitallinen tupakkatuote, jota etenkin nuoret käyttävät Suomessa aiempaa enemmän.