FYFA – alkoholihaittojen ehkäisy urheilua harrastavien nuorten parissa

FYFA on EU-hanke, jonka tavoitteena on urheilevien nuorten alkoholinkäytön, erityisesti humalajuomisen ehkäisy ja haittojen vähentäminen. EHYT ry koordinoi hankkeen Suomen osuutta vastuunaan lasten ja nuorten ajatusten ja näkemysten selvittäminen. Tuloksista raportoidaan 2020.

Jalkapallo pojan jalan alla fudismatsissa.

Urheilu on yksi suosituimmista nuorten harrastuksista Euroopassa, mutta sen potentiaalia ei ole kyetty hyödyntämään ehkäisevän päihdetyön muutosvoimana. Urheilun kautta voitaisiin kuitenkin tavoittaa monia eri kohderyhmiä päättäjistä ja urheiluvaikuttajista aina perheisiin saakka.

Focus on Youth, Football and Alcohol (2017-2020) on Euroopan Unionin kolmanteen terveysalan toimintaohjelmaan kuuluva hanke, jota koordinoi Eurocare (European Alcohol Policy Alliance). EHYT ry on yksi hankkeen seitsemästä toteuttajasta.

Hankkeessa tarkastellaan nuoriin, alkoholiin, urheiluun ja alkoholimainontaan liittyviä linjauksia, toimia ja näkemyksiä kuudessa EU-maassa (Belgia, Italia, Puola, Slovenia, Suomi, Yhdistynyt Kuningaskunta/Skotlanti). Selvitystyötä tehdään niin kansainvälisissä urheiluliitoissa kuin paikallisissa urheiluseuroissakin. Tavoitteena on nuorten alkoholinkäytön, erityisesti humalajuomisen ehkäisy ja haittojen vähentäminen. Voit tutustua hankkeen verkkosivuihin osoitteessa www.fyfaproject.eu

Nuorten ajatuksia ja toiminta paikallisissa urheiluseuroissa

EHYTin vastuulla on ollut selvittää nuorten näkemyksiä ja asenteita liittyen alkoholiin, kavereihin ja urheiluharrastukseen. Näin saamme selville, onko päihdekasvatukselle sijaa urheiluharrastuksessa. Millä ehdoin?

Vuonna 2019 haastateltiin 65 nuorta kuudessa hankemaassa. Samanaikaisesti belgialainen VAD haastatteli urheiluseurojen toimihenkilöitä ja vanhempia samoista teemoista. Tuloksista raportoidaan 2020 ja niiden pohjalta laaditaan urheiluseuroille suosituksia hyviksi käytännöiksi. Nuorten haastatteluista tuotetaan myös videoita!

Kansallisten toimintalinjojen tarkastelua

Italialaisen ISS:n selvitysten mukaan urheilu luo hyvät puitteet nuorten terveellisten elämäntapojen edistämiseksi. Lisää aloitteita ja ohjelmia alkoholihaittojen ehkäisyyn sekä resursseja niiden toteuttamiseksi kuitenkin tarvitaan. Eri maihin pitäisi saada muun muassa uusia säädöksiä alkoholimainontaan ja urheilusponsorointiin liittyen, mekanismeja niiden toimeenpanon seurantaan sekä urheilutoimijoille lisää tietoa alkoholihaitoista sekä alkoholiin ja nuoriin liittyvästä lainsäädännöstä.

Kansainväliset urheiluliitot ja alkoholimainonta

Skotlantilaisen SHAAPin selvitykset osoittavat, että kansainvälisissä urheiluliitoissa ei ole useinkaan pohdittu alkoholimainonnan kielteisiä vaikutuksia nuoriin. Vain kaksi organisaatioita 36:sta oli kieltänyt keskuudessaan alkoholimainonnan ja alkoholiteollisuuden sponsorituen. Jalkapallon yhteydessä alkoholimainonnan ja sponsoroinnin sääntely on merkittävässä määrin alkoholiteollisuuden itsesääntelyn varassa.

FYFA-hankkeen toimijat ja vastuut

  • EUROCARE: Hankkeen koordinointi
  • EHYT ry (Finland): Nuorten näkemykset
  • SHAAP Scottish Health Action on Alcohol Problems (UK):  Kansainväliset liitot ja urheilusponsorointi)
  • VAD vzw Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen (Belgium): Paikallisten urheiluseurojen käytännöt
  • APYN The Alcohol Policy Youth Network: Viestintä
  • ISS Istituto Superiore di Sanita (Italy): Nuoriin, alkoholiin ja urheiluun liittyvät kansalliset lait ja linjaukset
  • PARPA Państwowa agencja rozwiązywania problemów alkoholowych (Poland): Tulosten levittäminen
  • Fundatia ROMTENS (Romania): Hankkeen arviointi

Lisätietoa

Leena Sipinen.

Sipinen Leena

Projektipäällikkö 040 557 5057
Katso henkilön esittely