Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille

Kannabishanke auttaa vähentämään tai lopettamaan kannabiksen käytön, jolloin myös kannabiksen aiheuttamat haitat vähenevät.

Nuori mies ja nainen pyöräilevät meren rannalla.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Kannabisinterventio nuorille kannabiksenkäyttäjille -hanke on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja Youth Against Drugs -järjestön valtakunnallinen yhteishanke, jota on toteutettu vuosina 2018–2020. Nuoret ovat saaneet hankkeessa kehitetyn oma-apumallin avulla tukea kannabiksen käytön vähentämiseen ja sitä kautta paremmat mahdollisuudet kiinnittyä opiskeluihin ja työelämään.

Hankkeen tavoitteena on ollut havahduttaa kannabiksen käyttäjät tunnistamaan käytön riskejä ja tarjota välineitä omaehtoiseen käytön vähentämiseen ja lopettamiseen. Samalla on pyritty vähentämään kannabiksen käyttöön liittyvää leimaa ja vakiinnuttamaan kokemusasiantuntijoiden roolia päihdetyössä. Päihdetyökaluja tehdessä onkin hyödynnetty kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoimijoiden näkemyksiä.

Kannabista käyttäviä nuoria kohtaaville ammattilaisille on pyritty juurruttamaan hyviä toimintamalleja, joiden avulla he pystyvät auttamaan nuoria. Aikaisella puuttumisella voidaan auttaa nuoria ajoissa, jolloin raskaampia ja kalliimpia erityispalveluja ei tarvita niin paljon. Tavoitteisiin on päästy kouluttamalla sekä ammattilaisia että myös nuoria. Täältä löydät lisätietoa, työkaluja ja koulutusmateriaaleja ammattilaisille.

Tuloksena runsaasti työkaluja oma-apuun

Hankkeessa on luotu kannabiksen oma-apusivusto, joka löytyy täältä. Sivustolla on testejä ja työkaluja, sähköinen kannabispäiväkirja sekä tietoa ja kokemustarinoita kannabiksen käyttöön liittyen.

Sivuston tärkein ja laajin osa on sähköinen päiväkirja, jonka voi täyttää anonyymisti. Omaa käyttöään seuraamalla kannabiksen käytön vähentäminen tai lopettaminen helpottuu. Tämä lisää arjessa pärjäämistä.

Päiväkirjan avulla voi seurata käyttökertoja ja käyttömääriä, fiilistä ja rahanmenoa. Samalla voi asettaa itselleen tavoitteita käytön vähentämiseksi tai lopettamiseksi. Lisäksi käyttäjillä on mahdollisuus täyttää avointa päiväkirjaa tekstimuodossa.

Päiväkirja toimii sekä mobiilissa että pöytätietokoneella. Materiaalit ovat saatavilla sivustolla myös ruotsiksi.

Lue lisää hankkeen omilta sivuilta.

Lisätietoja

Kim Kannussaari.

Kannussaari Kim

Asiantuntija 050 597 7555
Katso henkilön esittely
Karin Rantala-

Rantala Karin

Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hankkeen koulutussuunnittelija 050 522 1905
Katso henkilön esittely
Tuija Auvinen

Auvinen Tuija

Koulutussuunnittelija 050 331 7240
Katso henkilön esittely