Olet täällä

Työelämä

HUUGO JA TYÖPAIKAN PÄIHDOHJELMA
HUUGO KOULUTTAA TYÖPAIKAN PÄIHDEKYSYMYKSISSÄ
ARPA-PROJEKTI EHKÄISEE RAHAPELIHAITTOJA TYÖELÄMÄSSÄ

EHYT tarjoaa tietoa, koulutusta ja työkaluja työpaikan päihde- ja rahapeliongelmien kohtaamiseen sekä käsittelyyn.


HUUGO ja työpaikan päihdeohjelma

HUUGO-ohjelman tehtävänä on auttaa työyhteisöjä ennaltaehkäisemään, tunnistamaan, kohtaamaan ja ratkaisemaan työpaikkojen päihdeongelmia. Tarjoamme yrityksille työkaluja sekä koulutusta ja autamme päihdeohjelman luomisessa ja jalkauttamisessa.

HUUGOa toteuttavat aikuisten ehkäisevän päihdetyön -yksikön asiantuntijat. Tärkeänä yhteistyökumppanina toimii Työturvallisuuskeskus.  Toiminta nojaa kaikkien työmarkkinajärjestöjen yhteisesti hyväksymään suositukseen päihdeasioiden käsittelystä työpaikoilla.

HUUGOn ratkaisukeskeinen lähestymistapa edesauttaa keskustelua asioista niiden oikeilla nimillä, mutta ilman leimaamista ja moralisointia.

HUUGO tarjoaa muun muassa:

  • Materiaaleja työpaikkojen käyttöön,
  • Monipuolista koulutusta työyhteisöjen vastuuhenkilöille
  • Verkkopalvelun Työkalupakin työelämän päihdekysymyksistä kiinnostuneelle

 

Työelämä ja päihteet  

Työnteko ja päihteet sopivat huonosti yhteen. Päihteiden, erityisesti alkoholin käyttö, liittyy kuitenkin monin tavoin myös työyhteisöjen elämään. HUUGO toimintaideana on, että työyhteisöt osaisivat mahdollisimman hyvin ennaltaehkäistä päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia ja toisaalta kohdata näitä ongelmia, jos niitä kuitenkin ilmenee.

Ennaltaehkäisy

Parasta työpaikan päihdeongelmien hoitamista on niiden ehkäiseminen jo ennen kuin niitä pääsee syntymään. Tärkeä osansa tässä on työpaikan ”päihdeilmastolla” – onko päihdeasioiden suhteen avoin ilmapiiri ja tietävätkö kaikki, mitkä ovat työpaikan pelisäännöt päihdeasioissa.

Ongelmiin puuttuminen

Toisen ihmisen päihteiden käyttöä ei aina ole helppo ottaa puheeksi. Tässä auttavat työpaikan selkeät pelisäännöt ja käytännön vuorovaikutustaidot. HUUGO tarjoaa koulutuksia, jotka auttavat toimimaan päihdeongelmien kanssa käytännön työelämässä.

Päihdeohjelma

Jokaisella työpaikalla pitäisi olla päihdeohjelma, jonka mukaan voidaan toimia sekä päihdeongelmien ehkäisemiseksi että ongelmiin puututtaessa. HUUGO auttaa työpaikkoja luomaan oman päihdeohjelmansa ja myös jalkauttamaan sen käytännön esimiestyössä.

Yhteystiedot

Osastopäällikkö Tuomas Tenkanen p. 050 441 0449 tai tuomas.tenkanen@ehyt.fi

Kouluttaja Timo Nerkko, p. 050 570 7825, timo.nerkko(a)ehyt.fi

Suunnittelija Timo Glad, p. 040 527 1116, timo.glad(a)ehyt.fi


HUUGO kouluttaa työelämän päihdekysymyksissä

EHYT ry toteuttaa HUUGO-ohjelmaa, jonka tehtävänä on auttaa työyhteisöjä ennaltaehkäisemään, tunnistamaan, kohtaamaan ja ratkaisemaan työpaikkojen päihdeongelmia. Tarjoamme yrityksille työkaluja sekä koulutusta ja autamme päihdeohjelman laatimisessa ja jalkauttamisessa.

Tärkeänä yhteistyökumppanina HUUGO-toiminnassa on Työturvallisuuskeskus. Toiminta nojaa kaikkien työmarkkinajärjestöjen yhteisesti hyväksymään suositukseen päihdeasioiden käsittelystä työpaikoilla. HUUGOn ratkaisukeskeinen lähestymistapa edesauttaa keskustelua asioista niiden oikeilla nimillä, mutta ilman leimaamista ja moralisointia. Tarjoamme koulutuksia niin työpaikkojen vastuuhenkilöille kuin koko henkilöstöllekin. Koulutuskokonaisuudet räätälöidään tarpeen mukaan ja kestävät noin tunnista yhteen päivään. Järjestämme vuosittain myös avoimia koulutustilaisuuksia eri puolilla maata.

Lisätietoa:
Huugo-ohjelman verkkosivut >>
Huugon tarjoamat koulutukset >>

Apua työkyvyn ylläpitämiseen

Lisäksi teemme yhteistyötä lukuisten paikallisten työttömien yhdistysten ja työllistämis- tai kuntouttavaa työtoimintaa harjoittavien toimijoiden kanssa. Heitä varten EHYT ry on kehittänyt erityisen koulutusmuodon. Nämä Taitolaji-yhteisökoulutukset voidaan järjestää joko toimintaa ohjaaville ja koordinoiville henkilöille tai kaikille toimintaan osallistuville. Koulutukset perustuvat työpaikkojen tarpeisiin suunniteltuihin koulutuksiin, joten niissä korostuvat erityisesti oman työkunnon ja työkyvyn ylläpitäminen ja työpaikan päihteitä koskevista pelisäännöistä käytävä keskustelu. Toiminnan ohjaajien kanssa käydään läpi myös havaittuihin päihdehaittoihin puuttumista ja keskustelun käynnistämistä. Koulutuksen kesto on noin kahdesta tunnista puoleen päivään.

Lisätietoja ja yhteydenotot:
kouluttaja Timo Nerkko, p. 050 570 7825

 


Arpa-projekti ehkäisee rahapelihaittoja työelämässä

Rahapelaaminen liittyy yleensä vapaa-ajan viettoon. Runsaan rahapelaamisen seuraukset voivat kuitenkin heijastua työelämään. Vakavammat rahapeliongelmat voivat työpaikalla ilmetä eri tavoin esimerkiksi työtehon vähenemisenä, keskittymisvaikeuksina ja toistuvina poissaoloina. Työyhteisöön rahapeliongelma voi vaikuttaa työtovereiden kuormittamisena sekä työilmapiirin heikkenemisenä. Työnantajalle seurauksina voi koitua tietoturva- ja talousriskejä. Työn tuottavuuden turvaamiseksi ja työpaikan ilmapiirin säilyttämiseksi olisi rahapelihaittojen ehkäisy hyvä sisällyttää osaksi työpaikan päihdeohjelmaa. Rahapelihaittoja ehkäisevä työ tehdään yhteistyössä työelämän eri osapuolten kesken samoin periaattein kuin päihdeohjelman toteuttamisessa.

Arpa-projektin työelämätoiminnot koostuvat seuraavista asiantuntijapalveluista:

  • Rahapelihaittojen ehkäisyn ohjelma osaksi työpaikan päihdeohjelmaa
  • Rahapeliongelman tunnistamisen ja puheeksioton välineet
  • Työpaikan hoitoonohjausmalli rahapeliongelmassa
  • Koulutusohjelma rahapelihaittojen ehkäisyyn työpaikalla

Lisätietoja Arpa-projektista

Koulutuskyselyt ja yhteydenotot

Projektipäällikkö Tapio Jaakkola, tapio.jaakkola(a)ehyt.fi, p. 050 463 8212, 

 


 

 

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
3 + 2 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.