Olet täällä

Projektit ja toiminnot

Arpa

Arpa  tukee aikuisten rahapelaamisen hallintaa. Projekti tuottaa tietoa ja välineitä riskirahapelaamisen tunnistamiseen ja rahapelihaittojen ehkäisyyn. Projekti toimii työelämässä, kansalaisjärjestöissä, sosiaalisessa mediassa sekä tuomalla rahapelihaittojen ehkäisyn osaksi muuta ehkäisevää työtä. Projekti toteutetaan vuosina 2015–2017 ja sitä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.
Lue lisää arpaprojektista

Click for Support

EHYT ry on mukana Click for support -nimisessä EU-projektissa. Projektin tavoitteena on luoda yhteiset suuntaviivat nuorten parissa tehtävään työhön, erityisesti ehkäisevän työn näkökulmasta. Nuoret toimivat paljon verkossa ja erilaisten teknisten välineiden kanssa, joten lähtökohta yhteisiin suuntaviivoihin on teknologiapainotteinen. Projektissa on mukana neljätoista (14) eri järjestöä ympäri Eurooppaa kolmestatoista (13) eri maasta.

HUUGO

Työelämän alkoholiohjelma HUUGO tarjoaa tukea työelämässä esiintyvien alkoholihaittojen hallintaan ja erityisesti niiden ennaltaehkäisemiseen. Yhteistyökumppanina HUUGO-toiminnassa on Työturvallisuuskeskus, jonka kautta toimintaa tukevat myös kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt niin työntekijä- kuin työnantajapuoleltakin.
Lue lisää Huugosta

   

LähiVerkko

LähiVerkko-hanke on toukokuussa 2013 käynnistynyt yhteistyöhanke Eläkeliiton kanssa. Hankkeessa kehitetään helppoja työvälineitä, koulutusta ja tukirakenteita, jotka auttavat tietoteknologian hyödyntämistä arkisessa elämässä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tukea sukupolvien välistä osallisuutta.
Lue lisää LähiVerkko-hankkeesta

Miten puhua kannabiksesta

EHYT ry toteuttaa yhteistyössä Suomen Terveydenhoitajaliitto (STHL ry) ja Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat (Liito ry) kanssa  Miten puhua kannabiksesta -hankkeen vuosina 2015 – 2017. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ja mallintaa toimintatapoja kannabisehkäisyyn yläkouluihin ja 2. asteen oppilaitoksiin.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä koulujen ja oppilaitosten osaamista kannabiskysymyksissä ja helpottaa puheeksi ottoa kannabiksen suhteen luonnollisella ja nuoren kasvua tukevalla tavalla. Hanketta rahoitetaan terveyden edistämisen määrärahasta.
Lue lisää

Savuton Kunta

Savuton Kunta tukee Savuton Suomi 2030 -tavoitetta. Kuntaliiton 2011 toteuttaman kyselyn mukaan 166 kuntaa on julistautunut savuttomiksi, 40 valmistelee päätöstä ja loput kunnat on tarkoitus julistaa savuttomiksi vuoteen 2015 mennessä. EHYT ry:n tehtävänä projektissa on huolehtia erityisesti HUS-alueen kuntien savuttomuudesta.
savutonkunta.fi

Smokefree

Smokefree-toiminta kannustaa nuoria tupakoimattomuuteen ja nuuskaamattomuuteen. Smokefree on EHYT ry:n koordinoimaa valtakunnallista toimintaa, jota toteutetaan oppilaitoksissa alakoulusta toiselle asteelle. Tunnetuin toimintamuoto on Smokefree-luokkakilpailu, johon osallistuu vuosittain yli 1 000 yläkoululuokkaa ympäri Suomen.

Lue lisää Smokefreen verkkosivuilta

Taitolaji

Taitolaji-toiminta on suunnattu aikuisille, jotka haluavat muuttaa alkoholinkäyttöön liittyviä tottumuksiaan. Toiminnassa kehitetyt menetelmät soveltuvat alkoholinkäytön vähentämiseen tai käytön lopettamiseen. Taitolaji-toiminnassa asetat tavoitteen  itse ja voit löytää sinulle parhaiten sopivat ratkaisukeinot. Peruslähtökohtana ovat yksilölliset ratkaisu- ja muutosprosessit, joita tuetaan erilaisissa ryhmissä.
Lue lisää

Ånni-hanke

ånni-hanke

ånni-hanke on seitsemän koulutyötä tekevän järjestön yhteishanke, jota EHYT ry koordinoi. Muut hankkeessa mukana olevat järjestöt ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Vanhempainliitto, Helsingin NMKY, Raittiuden Ystävät ry, Music Against Drugs ry ja Elämään -säätiö. Hanke kuuluu Raha-automaattiyhdistyksen Emma & Elias -avustusohjelmaan.

Projektin tavoitteena on luoda kulttuurisensitiivinen ja osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön toimintamalli vanhempien ja ammattikasvattajien (mm. opettajat) työn tueksi. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa kolmella pilottipaikkakunnalla. Yhteistyökumppaneina ja kohderyhminä ovat kolmeen kieli- ja kulttuurivähemmistöön (ruotsin-, venäjän ja somalinkieliset) kuuluvat lapset, nuoret ja heidän kasvatusyhteisönsä.

Lue lisää ånni-hankkeen omilta kotisivuilta

 Päättyneet hankkeet:

AMIS – Arjen Ammattilaiset

AMIS – Arjen Ammattilaiset (2011 – 2015) tekee työtä sen eteen, että ammattiin opiskelevien hyvinvointiin kiinnitettäisiin paremmin huomiota ja ryhdyttäisiin toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi.

 

Pelit puheeksi

Pelit puheeksi

Pelit puheeksi -projekti tarjoaa tietoa pelikasvatuksesta ja työvälineitä digipelaamisen käsittelyyn varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Tavoitteena on, että lastenneuvoloissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa, varhaiskasvatuksen oppilashuollossa sekä esimerkiksi päiväkodeissa työskentelevät ammattilaiset voivat kehittää osaamistaan pelaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Projekti toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja sen aikana tuotetaan työvälineitä, materiaalia ja koulutusta ammattilaisten työn tueksi. 
Lue lisää projekstista