Olet täällä

Kristiina Hannula: Ehkäisevälle päihdetyölle on tarvetta Lapin alueella

10.03.2014
Lapin aluehallintoviraston tekemä Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Lapissa –raportti nostaa esiin puutteita kuntien järjestämässä ehkäisevässä päihdetyössä.

Lapin kunnista vain noin kolmanneksessa ehkäisevän päihdetyön rakenteet toteutuvat valtakunnallisten suositusten mukaisesti.

Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö toimii usein varsin vähäisin resurssein. Yleisimmin yhdyshenkilön työnkuvaa ei ole lainkaan määritelty ja työn tekemiseen hänellä on käytettävänään alle 10 prosenttia omasta työajastaan. Lapin aluehallintoviraston selvityksen pohjalta on perusteltua kysyä, toteutuuko ehkäisevän päihdetyön tavoitteet Lapin alueella.

EHYT ry:n havaintojen mukaan Lapin alueella ehkäisevälle päihdetyölle ja julkisten toimijoiden sekä järjestöjen laajalle yhteistyölle on erityinen tarve. Alueen erityishaasteina ovat pitkät välimatkat, korkea nuorisotyöttömyys sekä kasvava lapsiperheiden köyhyys.

EHYT ry tarjoaa keväästä alkaen täydennyskoulutusta ehkäisevän päihdetyön parissa työskenteleville. Näin pyritään vastaamaan myös Lapin aluehallintoviraston esiin nostamaan huoleen ehkäisevän päihdetyön toteutumisesta. Valvovan viranomaisen huolelle on perusteet, sillä ehkäisevän päihdetyön merkitys korostuu erityisesti taloudellisesti vaikeana aikana. Ongelmiin puututaan tehokkaimmin pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella työllä, joka keskittyy päihdehaittojen ehkäisyyn. Ehkäisevä päihdetyö on nähtävä osana kunnallisia hyvinvointipalveluja. Tehokkaalla ehkäisevällä työllä ei vain edistetä kuntalaisten terveyttä vaan tuotetaan myös pitkän tähtäimen säästöjä.

 

Kristiina Hannula

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Kohtaavan työn ja koordinaatio yksikön johtaja

kristiina.hannula(a)ehyt.fi, p. 040 701 5207

Avainsanat: 
Ehkäisevä päihdetyö
 
Kristiina Hannula
Toiminnanjohtaja, EHYT ry
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
7 + 7 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.