Olet täällä

Kansainvälisyys

EHYT ry tekee kansainvälistä yhteistyötä aktiivisesti eri verkostoissa useiden toimijoiden kanssa. EHYT ry:n edustaja kuuluu Eurocaren hallitukseen ja tätä kautta vaikuttaa päihdepolitiikkaan EU-tasolla.

Eurocare, European Alcohol Policy Alliance, on organisaatio, jossa toimii terveysjärjestöjä 25 Euroopan maasta. Se on Euroopan johtava  alkoholipoliittista vaikuttamistyötä tekevä toimija.

NordAN, Nordic Alcohol and Drug Policy Network, tekee vaikuttamistyötä ehkäisevän työn ja alkoholi- ja huumehaittoja vähentävän työn merkityksen esiin nostamiseksi Pohjoismaissa sekä Baltian maissa.

Kansainvälinen yhteistyö tuottaa lisää tietoa päihde- ja pelihaittojen vähentämisen kansainvälisistä prosesseista, tutkimuksista ja menetelmistä. Yhteistyö mahdollistaa kokemustenvaihdon ja yhteisen vaikuttamistyön rajat ylittäen. EU:n linjaukset ja esille nostettavat kansainväliset keskustelut vahvistavat tietoisuutta Suomessa päihde- ja pelihaittojen globaalista luonteesta ja lisäävät ehkäisevän päihdetyön toiminnan hyväksyttävyyttä ja kysyntää.

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
12 + 3 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.