Olet täällä

EPT-Koordinaatio

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT-verkosto) on syntynyt yhteisen keskustelun ja toiminnan vaikuttavuuden lisäämisen tarpeesta. Siihen kuuluu lähes 50 sote-alan järjestöä, jotka haluavat ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja. Moniäänisessä joukossa on yleishyödyllisiä järjestöjä, palveluntuottajia ja potilasjärjestöjä, joista jokainen tuo verkostoon edustamansa kohde- ja asiakasryhmän äänen.

Toiminta käynnistyi vuonna 2012 Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana ja EHYT ry:n koordinoimana.

Verkoston jäsenet toimivat asiantuntijoina, jotka välittävät luotettavaa tietoa päätöksentekoprosesseihin ja julkiseen keskusteluun. Verkosto yhdistää voimavaroja ja osaamista yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

EPT-verkoston missio: Tuloksekasta ja puhuttelevaa ehkäisevää päihdetyötä

Visio: Yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää omaa parasta mahdollista arkeaan.

EPT-verkoston näkyviä yhteistoiminnan muotoja ovat muun muassa päihdepoliittinen vaikuttamistyö (lausunnot, kannanotot, asiantuntijatyö, viestintätoimet), kampanjatyö (Tipaton tammikuu, Kaikkien kaupunki, Eituomita ja Ehkäisevän päihdetyön viikko) sekä koulutuksien tuottaminen päihdealan toimijoille (Päihdepäivät).

> Lue lisää

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
6 + 3 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.