Olet täällä

HAKEMATTA PARAS - Ethän välitä alkoholia alaikäiselle!

Nuorille helpoin tapa saada alkoholia on pyytää täysi-ikäinen sisarus tai ystävä ostamaan sitä heille. Tiedätkö, hankkiiko sinun yli 18-vuotta täyttänyt lapsesi alkoholia alaikäisille?

Miten alaikäiset saavat alkoholia?
Onko alle 18-vuotiaiden helppo saada alkoholia?
Kannattaako täysi-ikäisen lapsen kanssa keskustella alkoholin välittämisestä alaikäiselle?
Miksi nuoret juovat?
Miksi alkoholi on eri asia nuorelle kuin aikuiselle?
Miten nuorten alkoholikulttuuri on muuttunut 90-luvulta?

 

Miten alaikäiset saavat alkoholia?

Nuoret saavat alkoholia helpoiten, kun he pyytävät sitä täysi-ikäiseltä ystävältään tai sisarukseltaan.

Vuonna 2015 tehdyssä eurooppalaisessa päihteidenkäyttöä selvittäneessä koululaistutkimuksessa kävi ilmi, että yli puolet suomalaisista 16-vuotiaista alkoholia käyttävistä nuorista sai nauttimansa alkoholin kaverin, sisaruksen tai muun tutun hankkimana tai tarjoamana. Vanhemmat ostavat alkoholia lapsilleen yhä harvemmin, mutta 16% vastanneista kertoi saaneensa alkoholia vanhemmiltaan.

Onko alle 18-vuotiaiden helppo saada alkoholia?

Suomalaisnuorten alkoholinkäyttö ei ole kiinni siitä, että juomia olisi vaikea saada. Peräti 67 prosenttia 15–17-vuotiaista nuorista katsoo, että alle 18-vuotiaan on helppoa saada alkoholia. Tiedot käyvät ilmi TNS Kantarin tekemästä kyselystä, jossa selvitettiin 15­­–29-vuotiaiden suomalaisten asenteita ja näkemyksiä päihteiden käytöstä. Kysely (n=1045) tehtiin internetkyselynä marraskuussa 2018.

Nuorten trendit ja päihteet -kyselytutkimus

Kannattaako täysi-ikäisen lapsen kanssa keskustella alkoholin välittämisestä alaikäiselle?

Täysi-ikäisen nuoren kanssa kannattaa keskustella alkoholin välittämisestä alaikäiselle.  Täysi-ikäisyyteen kuuluu paljon erilaisia vapauksia ja oikeuksia, mutta myös suurempi vastuu omista teoista. Joskus, kun omaan kaveriporukkaan kuuluu alaikäisiä, vastuu voi unohtua. Isosiskona tai -veljenä toimii aina roolimallina nuoremmille sisaruksilleen. Täysi-ikäisen pitäisi myös muistaa, että alkoholin välittäminen alaikäiselle, ilman välityspalkkiotakin, on rikos.

Alaikäiselle tehty palvelus voi koitua myös kohtalokkaaksi, koska riski joutua väkivallan uhriksi tai loukkaantua on päihtyneenä suurempi kuin selvinpäin. Humala ei myöskään vapauta ketään korvausvastuusta. Alkoholin käyttö voi pitkällä tähtäimellä vaarantaa nuoren normaalin kehityksen ja tuottaa erilaisia hankaluuksia, jotka kasautuessaan vaikeuttavat elämää.

Jotkut vanhemmat ostavat lapselleen olutta tai siideriä, koska ajattelevat, että voivat tällä tapaa kontrolloida juomista. Tämä ei kuitenkaan todellisuudessa onnistu, vaan antaa nuorelle viestin, että alaikäisten alkoholin käyttö on ok.  Vain 14% nuorista on sitä mieltä, että vanhempien on järkevää ostaa nuorille alkoholia. (Research Insight Finland 2016)

Miksi nuoret juovat?

Nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt, mutta 38 prosenttia 14–15-vuotiaista käytti silti alkoholia vuonna 2017  (THL:n kouluterveyskysely). Sosiaalisuus ja hyväksytyksi tuleminen ovat äärimmäisen tärkeää nuorille, joten alkoholin käyttö voi liittyä siihen. Jos nuori ei koe kotona, koulussa tai harrastuksissa saavansa näitä kokemuksia riittävästi, hän voi lähteä hakemaan niitä muista ryhmistä, joissa ehkä juodaan alkoholia.

Nuoret kokevat jossain määrin sosiaalista painetta alkoholin käyttöön. Paine ei kuitenkaan synny niinkään muiden nuorten painostuksesta, vaan siitä, kuinka vahvasti selvä nuori kokee olevansa osa ryhmää, jossa muut ovat päihtyneitä. Joidenkin nuorten kohdalla alkoholin käytön aloittaminen on myös osa aikuistumista. Kaverit ja muu ympäristö voivat luoda nuorelle valheellisen kuvan siitä, että hänellä tulisi olla tiettyjä kokemuksia, koska on tietyn ikäinen.

Miksi alkoholi on nuorelle eri asia kuin aikuiselle?

Alkoholin käyttö vaikuttaa nuoren kehittyvään mieleen ja kehoon eri tavoin kuin aikuiseen. Se voi jättää esimerkiksi aivojen kehitykseen lähtemättömät jäljet.

Alkoholin kertakäyttö:

Alkoholimäärä, joka täysi-ikäisellä, 70 kiloisella henkilöllä aiheuttaa promillen veren alkoholipitoisuuden, aiheuttaa 35-40 kiloiselle kahden promillen veren alkoholipitoisuuden. Jo lievä humalatila heikentää arviointikykyä, liikkeiden hallintaa ja reaktionopeutta, joka lisää merkittävästi erilaisten tapaturmien, kuten liikenneonnettomuuksien, kaatumisten ja putoamisten, riskiä.

Monet alkoholin kertakäyttöön liittyvät haitat ovat samoja niin nuorilla kuin aikuisilla. Alkoholimyrkytyksen riski kasvaa, kun alkoholia juodaan nopeasti ja määrät kasvavat.  Alkoholin käyttö voi aiheuttaa harkitsemattomia puheita ja tekoja, jotka heijastuvat ongelmina ihmissuhteissa. Alkoholin vaikutuksen alaisena voi muuttua aggressiiviseksi ja erimielisyyksiä saatetaan ratkoa väkivallalla.

Alkoholin pitkäaikainen käyttö:

Pitkäaikainen alkoholin käyttö voi häiritä aivojen mielihyväkeskuksen kehittymistä. Mielihyvän kokeminen tavallisista asioista voi vähentyä, jos aivot oppivat, että mielihyvä saadaan alkoholin käytöstä.

Säännöllinen alkoholin käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja rakenteellisia muutoksia nuoren kehittyviin aivoihin. Häiriöt voivat ilmetä esimerkiksi muistihäiriöinä, ärtyneisyytenä ja keskittymiskyvyttömyytenä ja voivat vaikuttaa muun muassa oppimiskykyyn.

Alkoholi voi vaikuttaa nuoren psyykkiseen kehitykseen (mm. ihmissuhdetaidot) ja fyysiseen kasvuun. Nuorille kehittyy alkoholiriippuvuus huomattavasti aikuisia helpommin ja nopeammin; mitä myöhemmin alkoholin käyttö aloitetaan, sitä vähemmän alkoholiin liittyviä ongelmia ilmenee aikuisuudessa.

Alkoholin käyttö voi häiritä hormonitoimintaa, jolloin vaikutukset näkyvät murrosiän viivästymisenä ja vaikutuksina seksuaalisuuteen.

Miten nuorten alkoholikulttuuri on muuttunut 90-luvulta?

Alkoholi on ollut kautta aikojen sosiaalinen päihde. Tänä päivänä esimerkiksi sosiaalinen media ja laajentuneet harrastusmahdollisuudet ovat lisänneet nuorten mahdollisuuksia solmia kaverisuhteita ja saada positiivisia sosiaalisia kokemuksia, jos heidän elämäänsä vertaa nuoruutensa 90-luvulla viettäneisiin. Myös raittiiden nuorten osuus on lisääntynyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan jopa 61,7 prosenttia 14–15-vuotiaista oli raittiita. Nuorisokulttuurit ovat muuttuneet ja esimerkiksi vallitsevaan hyvinvointi- tai fitnessbuumiin alkoholinkäyttö ei kuulu lainkaan.

Sosiaalinen media ja kameroiden ainainen läsnäolo on myös osaltaan muuttanut nuorten suhtautumista alkoholin käyttöön. Moni nuorista käyttää alkoholia maltilla, jos ollenkaan, koska haluavat olla varmoja siitä, ettei mitään sellaista pääse tapahtumaan, mitä he eivät halua muille näyttää.

Ei kannata ajatella, että alkoholin käyttö on jollain tapaa väistämätön vaihe alaikäisten elämässä. Raittiiden nuorten osuus on kasvanut 2000-luvulla joka vuosi.

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
4 + 3 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.