Olet täällä

Koronakriisissä tarvitaan vastuullista alkoholipolitiikkaa

27.03.2020
Suomessa on tehty mittavia toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Ravintoloiden sulkemiseen vaadittavan lainsäädännön valmistelujen edetessä moni ruokaravintola on jo siirtynyt ravintola-annosten ulosmyyntiin asiakkaille.

Lainsäädännön valmistelujen yhteydessä eduskunnassa on keskusteltu myös alkoholin myynnin mahdollisuuksista. Suomessa alkoholilaki kieltää yli 5,5 % alkoholijuomien ulosmyynnin ravintoloista. On esitetty, että prosenttirajaa tulisi nyt nostaa, jotta ravintoloille kannattava yli 5,5 % alkoholijuomien myynti voi jatkua.

Kuulemme päivittäin uusista toimista, joilla tavoitellaan terveydenhuollon kantokyvyn takaamista toimin, joilla myös rajoitetaan ihmisten perusoikeuksia. Kuulemme myös, kuinka jokainen meistä voi omalla toiminnallaan suojata omaa ja läheistemme terveyttä sekä ehkäistä viruksen hallitsematonta leviämistä.

Tätä taustaa vasten Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry hämmästelee herännyttä keskustelua alkoholin saatavuuden lisäämisestä.

Alkoholi ei ole tavallinen kulutushyödyke. Alkoholin juominen lamaannuttaa keskushermostoa, mikä heikentää ihmisten harkintakykyä toimia vastuullisesti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Alkoholi heikentää myös elimistön vastustuskykyä ja lisää alttiutta saada virustartuntoja, mukaan lukien koronavirus. Alkoholinkulutuksen tiedetään myös olevan yhteydessä lukuisiin sairauksiin, sekä lisäävän esimerkiksi syövän riskiä.

Alkoholista seuraavat sosiaaliset ongelmat ovat myös tosiasia. Suuressa osassa perheitä lapset viettävät nyt valtaosan päivästään kotona. Kotona ovat myös ne aikuiset, jotka voivat tehdä työnsä etäyhteyksien kautta. Vaikka perheiden yhdessä vietetyllä ajalla voi olla hyödyllisiä vaikutuksia, koettelevat muuttuneet olosuhteet ja tiivis yhdessäolo monessa perheessä hermoja. Jo nyt EHYT ry:n Päihdeneuvontapuhelimeen on tullut huolestuneita yhteydenottoja koronatilanteen vuoksi lisääntyneestä päihteiden käytöstä kotona. Esimerkiksi alkoholinkulutus on lisääntynyt perheissä, joissa jo ennen koronatilannetta juotiin paljon. Päihteidenkäytön hallinnassa on vaikeuksia sekä etätöiden että lomautuksien johdosta. Yhteydenottoja on tullut sekä koskien soittajan omaa tai soittajan läheisen päihteidenkäyttöön liittyviä muutoksia.

Monelle lapselle koti ei ole turvapaikka, sillä Suomessa noin 70 000 lasta elää perheessä, joissa on vakavia päihdeongelmia. Noin puoli miljoonaa suomalaista on alkoholin riskikuluttajia. Lasten sekä perheiden turvallisuutta ja jaksamista tulisi kriisiaikoina tukea kaikin mahdollisin toimin. Kansalaisjärjestöt tekevät työtä, jotta kohtaavan ehkäisevän päihdetyön tilalle saadaan mahdollisimman pian lisää virtuaaliyhteyksiä hyödyntävää tukitoimintaa.

Alkoholilakiin tehtävät vapautukset olisivatkin täysin edesvastuuttomia. Naapurimaassamme Virossa vallitsevaan tilanteeseen on vastattu toisin. Alkoholin saatavuutta on koronaviruskriisin vuoksi rajoitettu supistamalla alkoholin myyntiaikoja. Tarkoituksena on ehkäistä alkoholin liikakäytöstä aiheutuvia seurauksia, jotka voisivat entisestään kuormittaa suuren kuormituksen alla olevaa terveydenhuoltoa ja poliisia.

Koronaviruspandemialla tulee olemaan seurauksia ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille myös pitkään sen jälkeen, kun pahin kriisitilanne on ohitse. Nyt tehtävillä valinnoilla voimme vaikuttaa päihdehaittojen ehkäisyyn ja terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen kaikessa päätöksenteossa.

 
Nina Karlsson
kehittämispäällikkö, EHYT ry
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
1 + 0 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.