Keskustelua päihteistä, lasten ehdoilla

Olet täällä

ånni-hanke

Päihdekasvatustyötä tekevien järjestöjen kanssa toteutettu yhteistyöhanke (2014-2017). Hankkeen tavoitteena on ollut tukea alakouluikäisten päihdekasvatusta lasten ehdoilla, kulttuurisensitiivistä näkökulmaa unohtamatta.

Juteltaisko?

 
   

Juteltaisko? on etenkin alakoulujen tarpeisiin kehitetty päihdeoppituntimalli, jolla tuetaan ala-koululaisten omaa ikäidentiteettiä. Oppituntimalli toimii keskustelun herättäjänä. Malliin kuuluu kaksi keskustelevaa oppituntia sekä vanhempainilta.

Materiaalikokonaisuuteen kuuluu:

- juteltaisko ohjaajan opas

- diasarja oppilaille

- diasarja vanhempainiltaan

Saatavilla myös ruotsin-, venäjän-, somalian- ja englanninkielisinä.

 

Lataa nämä kaikki materiaalit käyttöösi ilmaiseksi verkkokaupastamme >>

 

ånni yhdessä

 
Lataa suomenkieliset materiaalit Lataa ruotsinkieliset materiaalit Lataa somaliankieliset materiaalit

ånni yhdessä on terveestä ja turvallisesta kasvuympäristöstä kiinnostuneiden ihmisten ja yhteisöjen yhteisprojekti. Mukana on alakouluikäisten lasten vanhempia, opettajia, päihdetyöntekijöitä sekä yrityksiä, seuroja ja yhteisöjä. Koulutamme asiasta kiinnostuneista aikuisista ånni-ohjaajia vetämään vapaamuotoisia vertaistuokioita omalla asuinalueellaan.

- Katso mallin esittelyvideo

Materiaalikokonaisuuteen kuuluu:

- ånni ohjaajan opas

- tutustumiskotit

- kuvasarja (pdf 7 kpl)

- diasarja

Lataa materiaalit käyttöösi ilmaiseksi verkkokaupastamme >>

 

Videot

Katso ånni-hankkeen Koulutievideo

Katso ånni-hankkeen videoita Youtube kanavaltamme

Kulttuurisensitiivisyys

ånnin kulttuurisensitiivisyys on

 • tietoisuutta siitä, että kulttuurisia yhtäläisyyksiä ja erilaisuuksia on olemassa
 • ymmärrystä siitä, että kulttuuri- ja kokemustaustoilla on vaikutusta ihmisten arvioihin, oppimiseen ja käyttäytymiseen
 • valmiutta kohdata ihminen arvostavasti, vaikka erilaiset taustatekijät loisivatkin haasteita vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan
 • halua rakentaa siltoja ihmisten ja kulttuurien välille

 

Kulttuurisensitiivisen koulutuksen tsekkauslista

ånni-kysymyslistan avulla voit arvioida pitämäsi koulutuksesi onnistumista kulttuurisensitiivisyyden näkökulmasta.

 1. Avautuivatko kysymykset ja tehtävät osallistujille tasapuolisesti?
 2. Oliko kaikilla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua keskusteluun?
 3. Kokiko joku epämukavuuden tunnetta keskustelun sisältöjen tai tehtävien suhteen?
 4. Kokiko joku ulkopuolisuutta tai turhautuneisuutta?
 5. Tarjosiko koulutus kosketuspintoja jokaisen osallistujan elämään ja arkeen?

 

Näin voit kasvattaa kulttuurisensitiivisyyttä

 • Tiedosta, että kulttuureilla on omat erityispiirteensä ja niillä on omat perustelunsa
 • Opi eri kulttuurien traditioista. Kerää rusinat pullista ja hyödynnä omassa arjessasi.
 • Älä sorru yleistyksiin ja stereotypioihin. Kohtaa ihminen ihmisenä.
 • Toimi out of box. Tutustu aktiivisesti tyyppeihin eri taustoista ja ylläty positiivisesti.
 • Ymmärrä, että kokemus- ja kulttuuritausta voi vaikuttaa ihmisen kommunikaatio- ja osallistumisvalmiuksiin monin eri tavoin
 • Muista: RESPECT!
   

Lataa maksutta verkkokaupastamme:

- Somalitaustaiset kieli- ja kulttuuriryhmät

- Venälaistaustaiset kieli- ja kulttuuriryhmät

- EHYT Teema nro10  Monikulttuurisuus
 

 

ånni-hankkeen loppuraportti

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
1 + 3 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.