Olet täällä

Alkoholi

Alkoholilla on paljon myönteisiä merkityksiä. Alkoholi liittyy kulttuurissamme monella tavoin sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen. Se täydentää hyvää ateriaa, juhlistaa ja rentouttaa. Samalla alkoholi kuitenkin aiheuttaa myös huomattavan paljon haittoja. Usein niiden ajatellaan liittyvän alkoholismiin, mutta tosiasiassa suurin osa haitoista aiheutuu muille kuin suurkuluttajille. Esimerkiksi alkoholin syöpävaarallisuudelle ei ole pystytty osoittamaan mitään turvallisen käytön rajoja.

Humalahakuinen juomistapa itsessään altistaa haitoille. Kulttuuriimme myöhemmin omaksuttu arkijuominen ei ole tullut viikonloppujuomisen tilalle vaan sen päälle. Yhdistelmä kuormittaa terveyttämme enemmän kuin kulutusmääristä voisi päätellä.

Alkoholihaitoista merkittävä osa aiheutuu muille kuin käyttäjälle itselleen: läheisille, työyhteisölle, koko yhteiskunnalle. Koko yhteiskunnan tasolla haittojen kustannukset nousevat  miljardeihin euroihin.

Maailman terveysjärjestö WHO ja talousjärjestö OECD ovat tuoneet esille alkoholihaittojen mittakaavaa länsimaissa ja keinoja niiden vähentämiseen. Tehokkaimmin haittoja voidaan vähentää vaikuttamalla väestön kokonaiskulutukseen. EHYT ry:n tavoitteena on kokonaiskulutuksen alentuminen Suomessa noin 15 prosentilla eli suunnilleen Ruotsin tasolle. Samalla on tärkeä edistää alkoholikulttuurin haitattomampaan suuntaan.

Kulutuksen ja haittojen vähentäminen edellyttää monenlaisia toimia – esimerkiksi  kouluissa ja oppilaitoksissa, työelämässä , terveydenhuollossa jne. Järjestöjen työ täydentää kuntien ehkäisevää päihdetyötä.  Alkoholin hinnan ja saatavuuden muutokset näkyvät suoraan kulutuksessa ja haitoissa, joten alkoholipolitiikalla ja lainsäädännöllä on suuri merkitys haittojen ehkäisyssä.

Lisää tietoa alkoholista tietopankissamme >>
 

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
17 + 0 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.